(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kvalita

Definícia pojmu kvalita v ekonomickom slovníku. Výraz kvalita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „kvalita“

miera, s akou súbor vlastných charakteristík produktu spĺňa požiadavky

Kvalita je miera, s akou množina vlastných charakteristík spĺňa dané požiadavky. Požiadavky predstavujú potreby a očakávania, ktoré sa určia, resp. sa predpokladajú a sú povinné.

Je miera, s akou súbor daných vlastností spĺňa požiadavky.

Miera, s akou súbor daných vlastností spĺňa požiadavky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.