(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kvalifikácia

Definícia pojmu kvalifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz kvalifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „kvalifikácia“

Stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní; jeho súčasťou sú odborné vzdelávanie a odborná prax.