kúpny zámer

Definícia pojmu kúpny zámer v ekonomickom slovníku. Výraz kúpny zámer sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „kúpny zámer“

Dokument, na základe ktorého nákupca informuje predajcu o tom, že nákupca akceptuje ponuku a zamýšľa začať zmluvné jednania.