Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kúpna zmluva

Definícia pojmu kúpna zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz kúpna zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „kúpna zmluva“

Dohoda medzi spoločnosťou a dodávateľom o cenách a podmienkach dodávky tovaru a služieb dodávaných týmto dodávateľom.

zmluva o kúpe, kde vzniká povinnosť medzi zmluvnými stranami (kupujúcim a predávajúcim). Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať po splnení podmienok uvedených v kúpnej zmluve kupujúcemu.

Zmluva o kúpe, kde vzniká povinnosť medzi zmluvnými stranami (kupujúcim a predávajúcim).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?