(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kultúra

Definícia pojmu kultúra v ekonomickom slovníku. Výraz kultúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „kultúra“

súbor základných hodnôt, vnímania spoločnosti, prianí a správania, ktoré jedinec preberá od rodiny a ďalších spoločenských inštitúcií; základné východisko potrieb a správania sa človeka; neschopnosť prispôsobiť sa kultúrnym rozdielom môže mať za následok neúčinnosť marketingu alebo trápne chyby

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.