Krytie

Definícia pojmu Krytie v ekonomickom slovníku. Výraz Krytie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Krytie“

V bankových operáciách dostatok finančných prostriedkov na nákup alebo zaplatenie šeku.

Určité škodové udalosti sú pokryté poistnou ochranou v rámci poistnej zmluvy.