Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Krycí list

Definícia pojmu Krycí list v ekonomickom slovníku. Výraz Krycí list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Krycí list“

Písomné potvrdenie, že poisťovna za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste – uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klienta.

Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?