(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Krycí list

Definícia pojmu Krycí list v ekonomickom slovníku. Výraz Krycí list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Krycí list“

Písomné potvrdenie, že poisťovna za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste – uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klienta.

Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.