Krízová komunikácia

Definícia pojmu Krízová komunikácia v ekonomickom slovníku. Výraz Krízová komunikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Krízová komunikácia“

Efektívna komunikácia v období náhlej, zvyčajne nepredvídanej udalosti, ktorá vyžaduje okamžité riešenie a ktorá môže ohrozovať dobré meno i samotnú existenciu podniku.