(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kritika

Definícia pojmu Kritika v ekonomickom slovníku. Výraz Kritika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Kritika“

Odhaľovanie a prekonávanie omylov a nedostatkov, rozlišovanie správneho a nesprávneho, pravdivého a nepravdivého, opravdivého a neopravdivého, hodnotného a nehodnotného, posudzovanie primeranosti norme, kritériu a pod.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.