Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kritika

Definícia pojmu Kritika v ekonomickom slovníku. Výraz Kritika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Kritika“

Odhaľovanie a prekonávanie omylov a nedostatkov, rozlišovanie správneho a nesprávneho, pravdivého a nepravdivého, opravdivého a neopravdivého, hodnotného a nehodnotného, posudzovanie primeranosti norme, kritériu a pod.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?