kredity

Definícia pojmu kredity v ekonomickom slovníku. Výraz kredity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „kredity“

Číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie. Pozri tiež kreditový systém štúdia.