Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kreditový systém štúdia

Definícia pojmu kreditový systém štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz kreditový systém štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „kreditový systém štúdia“

Systém štúdia, ktorý prostredníctvom zavedenia tzv. kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž pri absolvovaní jednotiek študijného programu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Základnými vlastnosťami kreditov je ich prenositeľnosť (angl. transfer), čo značí že kredity sa môžu prenášať napr. pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole a zhromažďovanie (angl. accumulation), t. j. získané kredity sa študentovi spočítavajú a dosiahnutím predpísaného počtu kreditov môže študent splniť podmienky na postup do ďalšej etapy štúdia alebo k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia. Kreditový systém používaný na vysokých školách v SR je založený na odporúčaniach ECTS. Bližšie podrobnosti o aplikácii kreditového systému na vysokých školách pozri lit. [2].

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?