Krátkodobý termínovaný vklad

Definícia pojmu Krátkodobý termínovaný vklad v ekonomickom slovníku. Výraz Krátkodobý termínovaný vklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Krátkodobý termínovaný vklad“

Krátkodobý termínovaný vklad je vklad klienta na vopred dohodnuté obdobie a úrokovú sadzbu. Minimálna dĺžka obdobia je 1 deň a maximálna 12 mesiacov.