Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Korigovaný koeficient determinácie

Definícia pojmu Korigovaný koeficient determinácie v ekonomickom slovníku. Výraz Korigovaný koeficient determinácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Korigovaný koeficient determinácie“

Korigovaný koeficient determinácie (Adjusted R Square) je kritériom pre porovnanie vyrovnania niekoľkých ekonometrických modelov tou istou endogénnou premennou, pričom modely sa navzájom odlišujú počtom vysvetľujúcich premenných, ale aj veľkosťou výberových súborov napozorovaných dát (t. j. počtom pozorovaní).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?