(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Korigovaný koeficient determinácie

Definícia pojmu Korigovaný koeficient determinácie v ekonomickom slovníku. Výraz Korigovaný koeficient determinácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Korigovaný koeficient determinácie“

Korigovaný koeficient determinácie (Adjusted R Square) je kritériom pre porovnanie vyrovnania niekoľkých ekonometrických modelov tou istou endogénnou premennou, pričom modely sa navzájom odlišujú počtom vysvetľujúcich premenných, ale aj veľkosťou výberových súborov napozorovaných dát (t. j. počtom pozorovaní).