Korešpondenčná banka

Definícia pojmu Korešpondenčná banka v ekonomickom slovníku. Výraz Korešpondenčná banka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Faktoring.

Definícia výrazu „Korešpondenčná banka“

Banka, v ktorej je otvorený nostro účet, a ktorá má u nás otvorený loro účet pre zahraničný platobný styk.

Advising bank (korešpondenčná banka – depozitár emitujúcej banky, kam sa posiela akreditív na odovzdanie oprávnenému. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Advising bank.