(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konzultácia

Definícia pojmu Konzultácia v ekonomickom slovníku. Výraz Konzultácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Konzultácia“

Metóda vzdelávania pri práci, pri ktorej manažér alebo iný zamestnanec poskytuje vysvetlenie, odporúčanie a návody týkajúce sa pracovných postupov alebo, napríklad, riešenia určitých problémov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.