konzulárne poplatky

Definícia pojmu konzulárne poplatky v ekonomickom slovníku. Výraz konzulárne poplatky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „konzulárne poplatky“

Poplatky účtované konzulátom za overenie obchodných dokladov.