(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konverzia

Definícia pojmu Konverzia v ekonomickom slovníku. Výraz Konverzia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Konverzia“

Konverzia – Kým sa pestovateľ môže stať certifikovaným ekologickým poľnohospodárom, musí prejsť tzv. obdobím konverzie, t. j. obdobím prechodu od konvenčného k ekologickému pestovaniu. Obdobie konverzie pre rastlinnú produkciu je pre pestovanie rastlín stanovené na dva roky, pri produkcii mlieka je konverzia stanovená minimálne na 90 dní.

Už ste čítali?