Konvergentné postupy

Definícia pojmu Konvergentné postupy v ekonomickom slovníku. Výraz Konvergentné postupy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Konvergentné postupy“

Riešenia, ktoré slúžia na zúženie informačného poľa, výber a analýzu informácií, námetov a variant činnosti.