(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konvergenčné kritériá

Definícia pojmu Konvergenčné kritériá v ekonomickom slovníku. Výraz Konvergenčné kritériá sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Konvergenčné kritériá „

Členom menovej únie sa môže stať len tá krajina, ktorá spĺňa prísne požiadavky finančnej a hospodárskej stability.

Členom menovej únie sa môže stať len tá krajina, ktorá spĺňa prísne požiadavky finančnej a hospodárskej stability, tzv. konvergenčné kritériá. Sú to cenová stabilita, prijateľná zadĺženosť štátu, rozpočtová disciplína, úroková a menová stabilita.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.