(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konvergencia

Definícia pojmu Konvergencia v ekonomickom slovníku. Výraz Konvergencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európska únia.

Definícia výrazu „Konvergencia“

(convergence) – približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

(convergence) – približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.