(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontrolovaný subjekt

Definícia pojmu Kontrolovaný subjekt v ekonomickom slovníku. Výraz Kontrolovaný subjekt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Kontrolovaný subjekt“

Organizácia, program, činnosť alebo funkcia podriadená kontrole NKÚ.