(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontrolný systém v EP

Definícia pojmu Kontrolný systém v EP v ekonomickom slovníku. Výraz Kontrolný systém v EP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Kontrolný systém v EP“

Kontrolný systém v EP – Garantom kontroly dodržiavania zásad ekologického poľnohospodárstva pri pestovaní rastlín, chove hospodárskych zvierat a spracovaní rastlinných a živočíšnych produktov je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP), ktorý výkonom kontroly poveruje certifikačnú a inšpekčnú organizáciu Naturalis. Správy o kontrole slúžia ako podkladový materiál pre priznanie ochrannej známky Ekopoľnohospodárstvo.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.