Kontrolný cieľ

Definícia pojmu Kontrolný cieľ v ekonomickom slovníku. Výraz Kontrolný cieľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Kontrolný cieľ“

Presné tvrdenie, ktorým sa určuje splnenie kontroly a/alebo zodpovedanie otázky kontroly. Toto môže zahrnúť finančné, pravidelné alebo realizačné otázky.