(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontrolná lekárska prehliadka

Definícia pojmu Kontrolná lekárska prehliadka v ekonomickom slovníku. Výraz Kontrolná lekárska prehliadka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Kontrolná lekárska prehliadka“

Krátka definícia: opätovné posúdenie zdravotného stavu u poberateľa dôchodkovej dávky podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, resp. úrazovej renty za účelom preskúmania trvania invalidity, resp. poklesu pracovnej schopnosti. Definícia podľa zákona: opätovné posúdenie zdravotného stavu u poberateľa dôchodkovej dávky podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, resp. úrazovej renty za účelom preskúmania trvania invalidity, resp. poklesu pracovnej schopnosti.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.