(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu

Definícia pojmu Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu v ekonomickom slovníku. Výraz Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu“

Krátka definícia: Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu. Definícia podľa zákona: Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu, ktorú vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia zahŕňa kontrolu: – odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom, – diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke dočasnej pracovnej neschopnosti, – potreby ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie ošetrovného v sporných prípadoch, – potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch. Posudzované fyzické osoby sú: – poistenec uznaný za dočasne práceneschopného, – poistenec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie, – fyzická osoba, ktorá vyžaduje ošetrovanie alebo starostlivosť poistenca, – zamestnankyňa preradená na inú prácu na účely vyrovnávacej dávky

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.