(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kontajnerizácia

Definícia pojmu kontajnerizácia v ekonomickom slovníku. Výraz kontajnerizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „kontajnerizácia“

Používanie kontajnerov ako prostriedkov na vytváranie väčších manipulačných jednotiek kontajnerovateľného tovaru s uplatnením mechanizačných a automatizačných zariadení.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.