(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kontajner

Definícia pojmu kontajner v ekonomickom slovníku. Výraz kontajner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „kontajner“

Prepravný prostriedok s týmito vlastnosťami: tvorí úplne alebo čiastočne uzavretý priestor a je určený na premiestňovanie materiálu; má trvalú technickú charakteristiku a dostatočnú pevnosť na opakované používanie; jeho konštrukcia uľahčuje prepravu materiálu jedným alebo niekoľkými druhmi dopravy bez medziprekládky svojho obsahu; upravený je na okamžitú manipuláciu mechanizmami, najmä na premiestnenie z prostriedkov jedného druhu dopravy na druhý; konštruovaný je tak, aby sa mohol ľahko plniť a vyprázdňovať; má vnútorný objem 1 m3 alebo viac; pojem kontajner nezahŕňa svojím významom obal, balenie ani dopravný prostriedok.

Nákladová jednotka kombinovanej dopravy s vonkajším tvarom hranola normalizovaných rozmerov a konštrukcie, umožňujúca jej horizontálne i vertikálne premiestňovanie, ako aj stohovanie vo vrstvách.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.