Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

konosament

Definícia pojmu konosament v ekonomickom slovníku. Výraz konosament sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Faktoring.

Definícia výrazu „konosament“

Listina, ktorú je dopravca povinný vydať odosielateľovi na požiadanie po prevzatí nákladu na námornú prepravu; je cenným papierom predstavujúcim záväzok dopravcu vydať náklad prevzatý na námornú prepravu, ak mu bude predložený konosament a na ňom potvrdené prijatie nákladu; konosament sa vydáva na meno, na rad, na doručiteľa.

Bill of lading (konosament) – konosament je listina, ktorá je vystavená, keď je tovar dodaný na loď, určenú v kontrakte medzi špeditérom a vývozcom. Týmto dokumentom sa prevádzajú všetky práva k prepravovanému tovaru na prepravcu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bill of lading.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?