(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

konkurenčné postavenie

Definícia pojmu konkurenčné postavenie v ekonomickom slovníku. Výraz konkurenčné postavenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „konkurenčné postavenie“

Postavenie spoločnosti, zameranej na určitý produkt, na určitom trhu, vo vzťahu k iným konkurenčným spoločnostiam. Faktory, ktoré tu zohrávajú dôležitú úlohu, sú: dostupnosť tovaru, cena, kvalita, služby, dodacie lehoty, dovozná disciplína, sila predajnej organizácie a jej meno.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.