(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konečný užívateľ

Definícia pojmu Konečný užívateľ v ekonomickom slovníku. Výraz Konečný užívateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Konečný užívateľ „

Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 Zmluvy o založení ES sú konečnými užívateľmi tie orgány, ktorým je táto podpora poskytovaná od konečného prijímateľa.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.