konečný efekt logistického reťazca

Definícia pojmu konečný efekt logistického reťazca v ekonomickom slovníku. Výraz konečný efekt logistického reťazca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „konečný efekt logistického reťazca“

Efekt synergickej povahy dosahovaný v logistickom reťazci.