koncesia / concession

Definícia pojmu koncesia / concession v ekonomickom slovníku. Výraz koncesia / concession sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „koncesia / concession“

Oprávnenie k poskytovaniu služieb, vydaná orgánom zodpovedným za príslušnú infraštruktúru. – CONCESSION – Permission, issued by the authority responsible for the relevant infrastructure, to provide a service.