(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komunikačný plán operačného programu

Definícia pojmu Komunikačný plán operačného programu v ekonomickom slovníku. Výraz Komunikačný plán operačného programu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Komunikačný plán operačného programu“

dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý definuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci zo ŠF a KF;

Dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý definuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci zo ŠF a KF.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.