(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komunikácia

Definícia pojmu Komunikácia v ekonomickom slovníku. Výraz Komunikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Komunikácia“

týkajúci sa medziľudských vzťahov a stykov- prenos a výmena, vzájomné odovzdávanie myšlienok, postojov, názorov, hodnôt, významov, citov a pocitov, dorozumievanie sa a duchovné ovplyvňovanie človeka človekom

Prenos a výmena, vzájomné odovzdávanie myšlienok, postojov, názorov, hodnôt, významov, citov a pocitov, dorozumievanie sa a duchovné ovplyvňovanie človeka človekom.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.