(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kompatibilita / compatibility

Definícia pojmu kompatibilita / compatibility v ekonomickom slovníku. Výraz kompatibilita / compatibility sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „kompatibilita / compatibility“

Vhodnosť výrobkov, procesov alebo služieb k spoločnému využitiu za určitých podmienok k splneniu relevantných požiadaviek bez toho aby dochádzalo k neprijateľnému vzájomnému ovplyvňovaniu. – COMPATIBILITY – The suitability of products, processes or services to be used together under specific conditions to fulfil relevant requirements without causing unacceptable interactions.

Už ste čítali?