(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kompatibilita / compatibility

Definícia pojmu kompatibilita / compatibility v ekonomickom slovníku. Výraz kompatibilita / compatibility sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „kompatibilita / compatibility“

Vhodnosť výrobkov, procesov alebo služieb k spoločnému využitiu za určitých podmienok k splneniu relevantných požiadaviek bez toho aby dochádzalo k neprijateľnému vzájomnému ovplyvňovaniu. – COMPATIBILITY – The suitability of products, processes or services to be used together under specific conditions to fulfil relevant requirements without causing unacceptable interactions.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.