(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kombinované poistenie

Definícia pojmu Kombinované poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Kombinované poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Kombinované poistenie“

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byť dojednané (napr. živelné riziko v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná /bez možnosti výberu rizík/ alebo voľná, pri ktorej si poistený sám vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako združené, napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byt dojednané (napr. živelné v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná, ak nie je možnosť výberu alebo voľná, pri ktorej si poistený vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako združené, napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.