Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kombinovaná doprava

Definícia pojmu kombinovaná doprava v ekonomickom slovníku. Výraz kombinovaná doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „kombinovaná doprava“

Druh intermodálnej prepravy, pri ktorej sa tovar prepravuje v nákladovej jednotke s obsahom ktorej sa nemanipuluje počas celej trasy prepravy a kde hlavná časť prepravnej vzdialenosti pripadá na železničnú dopravu, prípadne vodnú dopravu a miestny zvoz a rozvoz realizuje cestná doprava. Intermodálnou prepravnou jednotkou je veľký kontajnér (najmenej 20 stopý), výmenná nadstavba, cestný náves či príves (tzn. nedoprevádzaná kombinovaná doprava) alebo celý nákladný automobil (doprevádzaná kombinovaná doprava).

Premiestňovanie tovaru, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú dopravu, ak táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom bol tovar naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku trasy a medzi najbližším vhodným terminálom vykládky tovaru a bodom, v ktorom bol tovar vyložený pri konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky alebo vykládky tovaru.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?