(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komanditista

Definícia pojmu Komanditista v ekonomickom slovníku. Výraz Komanditista sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Komanditista „

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.