(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kolaudačné rozhodnutie

Definícia pojmu Kolaudačné rozhodnutie v ekonomickom slovníku. Výraz Kolaudačné rozhodnutie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Kolaudačné rozhodnutie“

Rozhodnutie vydané stavebným úradom, v ktorom povoľuje užívanie stavby.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.