Kolaudačné rozhodnutie

Definícia pojmu Kolaudačné rozhodnutie v ekonomickom slovníku. Výraz Kolaudačné rozhodnutie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Kolaudačné rozhodnutie“

Rozhodnutie vydané stavebným úradom, v ktorom povoľuje užívanie stavby.