(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kolaterál

Definícia pojmu Kolaterál v ekonomickom slovníku. Výraz Kolaterál sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Kolaterál „

Hodnota zabezpečujúca bankový úver (napríklad nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé kamene, a pod.

Istá výška peňažných prostriedkov, ktorú banka vyžaduje ako záruku, že klient dodrží svoj záväzok, hneď po uzavretí obchodu je táto peňažná čiastka vinkulovaná na úcte klienta v prospech banky a predstavuje maximálnu výšku straty, ktorú je klient ochotný v prípade nepriaznivého vývoja akceptovať.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.