Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kohézne póly rastu

Definícia pojmu Kohézne póly rastu v ekonomickom slovníku. Výraz Kohézne póly rastu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kohézne póly rastu“

(cohesion growth poles) – sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?