(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kohézne póly rastu

Definícia pojmu Kohézne póly rastu v ekonomickom slovníku. Výraz Kohézne póly rastu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kohézne póly rastu“

(cohesion growth poles) – sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.