koeficient využitia skladiskovej plochy

Definícia pojmu koeficient využitia skladiskovej plochy v ekonomickom slovníku. Výraz koeficient využitia skladiskovej plochy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „koeficient využitia skladiskovej plochy“

Pomer užitočnej skladiskovej plochy k celkovej skladiskovej ploche.