(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

koeficient využitia kapacity skladiska

Definícia pojmu koeficient využitia kapacity skladiska v ekonomickom slovníku. Výraz koeficient využitia kapacity skladiska sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „koeficient využitia kapacity skladiska“

Pomer hmotnosti zásielok priemerne skladovaných v skladisku v určitom období k celkovej kapacite skladiska.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.