(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

koeficient úložnosti

Definícia pojmu koeficient úložnosti v ekonomickom slovníku. Výraz koeficient úložnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „koeficient úložnosti“

Pomer objemu nákladu k jeho hmotnosti vyjadrený v kubických stopách na tonu alebo v metroch kubických na tonu, používaný na stanovenie celkového množstva nákladu, ktoré môže byť naložené do určitého priestoru.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.