koeficient obehu obalu

Definícia pojmu koeficient obehu obalu v ekonomickom slovníku. Výraz koeficient obehu obalu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „koeficient obehu obalu“

Číslo udávajúce priemerný počet obehov, pre ktorý je návratný obal konštruovaný a vyrobený.