(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Koeficient determinácie

Definícia pojmu Koeficient determinácie v ekonomickom slovníku. Výraz Koeficient determinácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Koeficient determinácie“

Koeficient determinácie (R Square) vyjadruje, akú časť celkovej variability endogénnej premennej vysvetľuje model, teda aká časť celkovej variability je determinovaná kvantifikovaným ekonometrickým modelom (najčastejšie sa uvádza v %). Je to miera kvality vyrovnania empirických hodnôt endogénnej premennej modelovanými hodnotami.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.