(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Koeficient daňovej efektívnosti fondu

Definícia pojmu Koeficient daňovej efektívnosti fondu v ekonomickom slovníku. Výraz Koeficient daňovej efektívnosti fondu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Koeficient daňovej efektívnosti fondu“

Tento štatistický ukazovateľ (nezohľadňujúci daňové nedoplatky, alebo preplatky) sa vypočítava ako vzťah príjmov fondu po zaplatení daní a jeho príjmov pred zaplatením daní. Najväčšiu daňovú efektívnosť majú fondy, ktorých platby akcionárom nepodliehajú zdaňovaniu. V USA sú to napríklad fondy komunálnych dlhopisov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Tax Efficiency Ratio.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.