(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kód ITMS

Definícia pojmu Kód ITMS v ekonomickom slovníku. Výraz Kód ITMS sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kód ITMS“

11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch implementácie projektu. Kód obsahuje informácie aj o začlenení žiadosti do programovej štruktúry OP;

11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch implementácie projektu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.