(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Know-How

Definícia pojmu Know-How v ekonomickom slovníku. Výraz Know-How sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Know-How“

Technicko-ekonomický pojem, ktorý vyjadruje súbor nezverejnených poznatkov a praktických skúsenosti.