Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Knock-out opcia

Definícia pojmu Knock-out opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Knock-out opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Knock-out opcia“

Opcia, ktorá prestane platiť, keď spotová cena predmetného aktíva presiahne v priebehu životnosti opcie určitú vopred dohodnutú úroveň.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?