(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Knock-out opcia

Definícia pojmu Knock-out opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Knock-out opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Knock-out opcia“

Opcia, ktorá prestane platiť, keď spotová cena predmetného aktíva presiahne v priebehu životnosti opcie určitú vopred dohodnutú úroveň.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.